ПРИМЕРНИ ПРОЕКТИ

Заготовки за мартеници

| |

Един от най-българските празници – БАБА МАРТА! Всички производители на българския талисман – мартениците, знаят че сега е времето за изработката им и съответно се търсят заготовки за мартеници. За всички вас, които се... READ MORE

РЕКЛАМНИ КАЛЕНДАРИ НА НИСКИ ЦЕНИ

| |

Предлагаме изработка на рекламни календари за 2016 година на ниски цени. Ранни поръчки.   Предлагаме изработка на рекламни календари с разнообразен вид – работни календари за 2016 с празници, работни календари за 2016... READ MORE

Декларация по чл. 142 от Търговския закон Тази декларация се подписва от управителя на дружеството и не се заверява нотариално

Декларация по чл. 142 от Търговския закон Тази декларация се подписва от управителя на дружеството и не се заверява нотариално ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.142 от Търговския закон от ……………………………………, управител на “…………………….” ЕООД     Подписаният ……………………………………….., ЕГН ……………………………., лична карта  … Continued

Пълномощно за подаване на документи в търговския регистър

ПЪЛНОМОЩНО от ………………………………… ЕГН …………………………. Адрес: област ………………………., община …………………….., гр. ………………………….. ул. ……………………………….       Долуподписаният ……………………………………………… в качеството си на управител и представляващ на …………………………………….  ЕООД   УПЪЛНОМОЩАВАМ   ………………………………………….., ЕГН …………………………………., лична карта номер …………………………….. издадена … Continued

Образец от подписа на управителя и декларация за съгласие да бъде избран за управител

Образец от подписа на управителя и декларация за съгласие да бъде избран за управител   ОБРАЗЕЦ от подписа на  ..трите имена на управителя…………………………………… – управител на “……………………………” ЕООД       Подписаният ………………………………………, ЕГН ……………………………., лична карта  № …………………….., издадена … Continued

Примерен учредителен акт на ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА “………………………” ЕООД                 Днес, ……………….. 200…………..г., ………трите имена на собственика…………………………………….., ЕГН …………………….., лична карта  № ……………………., издадена на …………………….. г. г. От МВР гр. ……………………., с постоянен адрес област ……………………, община ………………………., гр. …………………… ул. ……………………………, наричан … Continued

Примерно решение за учредяване на ЕООД

Р Е Ш Е Н И Я  на едноличния собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност “……………………………” ЕООД Днес, ……………. 200…… г.  ……………трите имена на собственика…………………………, ЕГН …………………………., лична карта  № …………………….., издадена на ………………. г. г. От … Continued

1 2 3 4 19

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Ако продължите да използвате сайта, то вие сте съгласни с това. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close